A empresa pública de obras e servizos hidráulicos abre hoxe o concurso de licitación para a construcción dunha estación depuradora de augas residuais (EDAR). O orzamento ascende a un millón seiscentos mil euros, e está financiado nun 75% pola Unión Europea, o traverso dos fondos Feder. O prazo de execución da obra é de 26 meses, despois da adxudicación.