A Xunta local das Novas Xeracións do Partido Popular de Carballo prepara para o vindeiro 29 de decembro o seu primeiro Congreso Local. Terá lugar na terceira planta do Pazo da Cultura desde as 18,30 do serán. O Comité organizador do Congresp está composto por Javier Collazo Martínez, presidente, Montserrat Cerqueiro Gesto, secretaria, e Javier Ferreiro Añón, Vanessa Antelo Varela e Olga Puñal Fieira, en calidade de vocais.Na súa páxina web explican todo o proceso www.novascarballo.blogspot.com