Image
Unos errores en la convocatoria por parte de la anterior Consellería de Pesca han provocado el malestar en el grupo de acción costera de la Costa da Morte. Así lo ha expresado su presidente, Evaristo Lareo.

Tanto el Gac de la Costa da Morte como el que tiene sede en Muros han solicitado una entrevista con la Conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Evaristo Lareo ha explicado, por carta, de la situación a sus asociados asegurando que  “estamos a recibir chamadas de
persoas que viron a convocatoria interesándose en participar, e non podemos dicirlles nada xa que consultado cos técnicos que nos veñen apoiando neste asunto, todo parece un erro. En primeiro lugar como di na propia orde se convocan axudas para execución dos plans estratéxicos de cada zona aprobados pola Consellería a cada
Grupo, pero dito feito non se produciu, é dicir, a día de hoxe, xoves 14 de maio, non están aprobados os plans estratéxicos zonais de ningún grupo de accións costeira”.

En segundo lugar, informan que todavía no se resolvió la orden por la que se convocó “o proceso de selección de asociacións para outorgarlles o recoñecemento de entidade colaboradora da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos baixo a denominación de grupo de acción costeira. Sen ese recoñecemento non podemos realizar ningunha tarefa
relacionada coa xestión do programa do eixo 4 do Fondo Europeo da Pesca. En relación con este asunto, o pasado 27 de marzo de 2009, recibimos a Proposta de Resolución Provisional para a aprobación do Plan Estratéxico Zonal e o recoñecemento como entidade colaboradora, asinada polo anterior Secretario Xeral da Consellería, Miguel
Angel López Sieiro. Nesta comunicación se nos solicitaba copia compulsada da resolución pola que se visan os estatutos do Grupo e se dispón a súa inscrición no Rexistro Provincial de Asociacións. Con data 30 de marzo de 2009 achegamos a documentación requirida”.

En tercer lugar, dicen desde el GAC que “segundo a orde de 17 de xullo de 2008 o seguinte paso sería que a Conselleira de Pesca resolvese definitivamente a selección de grupos, e a continuación asinar un convenio de colaboración entre Consellería e Grupo relativo ás funcións do GAC no procedemento das subvencións, subministración
de información. En lugar de regular estas cuestións vía convenio, a conselleira publicou unha orde de axudas, contradicindo a publicada anteriormente”.
Por último, indican que “a orde de convocatoria de axudas non parece axustarse á normativa de subvencións vixente, ademais de conter outros erros apuntados polos técnicos que colaboran con nos, non vai acompañada da publicación dos criterios de selección. Como todos estes feitos nos suscitan grande preocupación, os poñemos en
coñecemento de tódolos socios, e así mesmo, vos comunico que con data 29 de abril, o Presidente do GAC do Seo de Fisterra e Ría de Muros-Noia e eu mesmo, solicitamos unha xuntanza coa nova Conselleira do Mar, Dª. Rosa Quintana Carballo, á que trasladaremos a nosa preocupación pola publicación de esa orde”.

A foto pertence a web el El Progreso