Esta é a pregunta que lle vimos de formular a Carmen Borbujo Martínez(PP) e a Manuel Antelo Pazos(BNG). Esta mesma semana publicaremos as respostas que  nos remitan escritas os dous portavoces. É un dos temas máis comentados en tódalas tertulias da zona. Queremos que os protagonistas  expliquen a súa postura. Que expoñan a súa visión particular antes os nosos lectores.