A deputada autonómica socialista, Marisol Soneira Tajes cree que o Plan de reequilibrio territorial presentado polo goberno galego, é un plan "que ten xa acordos firmes no Consello da Xunta".

Image

Soneira destacou que se trata dun plan que permitirá a creación de emprego e benestar mediante os proxectos de Polígonos industriais, melloras portuarias, actuacións sanitarias e educativas e vías de comunicación.A obra emblemática é a vía de alta capacidade Carballo-Cee que nos vindeiros días"vai a estar convocada a licitación e a volta de vacacións  será adxudicada e a primeiros do ano que ven estarán as máquinas traballando". Nas bases primaránse as empresas que teñan previsto nun futuro o desdoblamento da V.A.C. en autovía.