Image Un dos nosos lectores máis novos celebraba a súa primeira comunión o pasado domingo na Igrexa de San Xurxo en Camariñas.
Juan Esteban Lema Campaña celebraba a súa Primeira Comunión, e desde aquí queremos felicita-lo. Juan Esteban, un dos nosos lectores máis novos, é fillo do Director deste xornal dixital, X.M.Lema.

Desde aquí mandámolle unha aperta moi afectuosa.